BK8
l20210611033555602
สมัครสมาชิก
BK8THAI
bk8
bk82022giveawayprize
bk82022giveawayprize

กติกาการร่วมลุ้นของรางวัลจาก BK8

bk82022giveawayprize
ระยะเวลาโปรโมชั่น:

โปรโมชั่นนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

วิธีเข้าร่วมโปรโมชั่น

1. โปรโมชั่นนี้สำหรับสมาชิกสกุลเงินไทยบาท THB เท่านั้น

2. สมาชิกที่มียอดฝากขั้นต่ำ 500 บาท ในแต่ละเดือน จะเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้โดยอัตโนมัติและจะมีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลในแต่ละเดือนจำนวน 1 สิทธิ์ต่อการฝาก 500 บาท (500 บาทต่อ 1 สิทธิ์)

3. BK8 จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันที่ 8 ของเดือน สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ bk8thailucky.com

รายละเอียดโปรโมชั่น BK8

ของรางวัลประจำเดือน

BK8Giveaways
BK8Giveaways
BK8Giveaways
BK8Giveaways
BK8Giveaways
BK8Giveaways

ของรางวัลประจำเดือน

BK8Giveaways
BK8Giveaways
BK8Giveaways
BK8Giveaways
BK8Giveaways
BK8Giveaways

ประกาศผลผู้โชคดีประจำเดือน

มกราคม
iz**ot
กุมภาพันธ์
cr***63
มีนาคม
ma**34
เมษายน
ka****at
พฤษภาคม
(ผู้โชคดี 2 ท่าน)

1) la****ngg 
2) fa***an
มิถุนายน
ka****5
กรกฎาคม
t***68
สิงหาคม
bo****721
กันยายน
na******90
ตุลาคม
nu***ii
พฤศจิกายน
io***am
ธันวาคม
too******412

เงื่อนไขการร่วมโปรโมชั่น

เงื่อนไขและข้อกำหนด
1. โปรโมชั่นนี้ ให้กับสมาชิก 1,000 ท่านแรกเท่านั้น

2. โปรโมชั่นนี้ไม่อนุญาตสำหรับผู้เล่นที่มีบัญชีหลายบัญชี ต่อชื่อผู้ใช้งานที่ไม่ซ้ำกัน หากมีการสมรู้ร่วมคิดหรือการใช้บัญชีหลายบัญชี คุณจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น

3. ภาพถ่ายของรางวัลมีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น

4. BK8 ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเพียงผู้เดียวและเมื่อใดก็ได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/หยุด/ยกเลิก/และ หรือทำให้โปรโมชั่นเป็นโมฆะ

5. สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขข้างต้นตลอดจนกฎและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเว็บไซต์ BK8

6. ในกรณีที่ BK8 ไม่สามารถจัดส่งของรางวัลได้ตามที่สมาชิกแจ้งขนาด และ/หรือรูปแบบที่ต้องการ BK8 ขอใช้สิทธิ์ในการจัดส่งของรางวัลที่มีขนาดและรูปแบบใกล้เคียงให้แก่สมาชิกแทน

7. สมาชิกใหม่ที่ทำการสมัครจะต้องให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่ถูกต้อง

8. BK8 จะทำการจัดส่งของรางวัลให้กับทางสมาชิกภายใน 30 วันของเดือนถัดไป หลังจากตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิก
Terms & Condition

1. This promotion only limit to first 1,000 applicants within the promotion period. 


2. This promotion is not allowed for multiple accounts, if there is any collusion or usage of multiple account, you will not allow on this promotion. 


3. The gifts showed is only for reference. 


4. BK8 reserves the right to decide unilaterally to execute and, at any time without prior notice, to modify, change, stop, cancel and/or invalidate the promotion. 


5. Members participating in this activity must accept and comply with the above rules and terms as well as all the relevant rules and terms of the website implement by BK8. 


6. In the event that BK8 is unable to deliver the prize to the member Notification size. BK8 reserves the right to redeem a prize of a similar size and style to the member. 


7. Member will need to provide the valid contact number or email address upon application. 


8. BK8 will delivered the reward to member for 30 days on next month after we got all of information from member